Piotr Barczewski
Gabinet psychoterapii

Superwizja

Superwizja jest bardzo ważną i konieczną częścią każdego procesu psychoterapeutycznego.

Superwizje są to spotkania z superwizorem - certyfikowanym psychoterapeutą z wieloletnim stażem – których celem jest przyjrzenie się relacji terapeutycznej oraz procesowi terapeutycznemu. Regularne superwizje służą zapewnieniu pacjentowi profesjonalnej pomocy. Terapeuta podczas superwizji ma obowiązek zachować anonimowość pacjenta.

Za zgoda pacjenta wyrażoną na piśmie sesje mogą być nagrywane w formie video lub audio do celów superwizyjnych, przy czym preferowane jest nagrywanie sesji na video. Każda z osób biorących udział w superwizji obowiązana jest do zachowania tajemnicy zawodowej a materiał z nagraniem video lub audio jest niszczony bezpośrednio po superwizji.

Piotr Barczewski - ZnanyLekarz.pl